برگزاری کارگاه بازاریابی و فروش محصولات پارمیس در شهر مشهد

کلید لمسی

برگزاری کارگاه بازاریابی و فروش محصولات پارمیس در شهر مشهد

برگزاری کارگاه بازاریابی و فروش محصولات پارمیس در شهر مشهد 992 744 admin

برگزاری کارگاه بازاریابی و فروش محصولات پارمیس در شهر مشهد

با حضور نماینده شرکت و با همت مدیران فروش و بازاریابی محصولات پارمیس در شهر مشهد، کارگاهی با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات فروش شرکت کنندگان این کارگاه با یکدیگر، در تاریخ 1400/03/19 برگزار گردید . در این کارگاه موضوعات مختلفی بحث و بررسی شد و افراد هر یک اقدام به صحبت در حوزه مباحث طرح شده پرداختند . در نهایت مقرر شد من بعد، این قبیل کارگاهها، به صورت مرتب برگزار شده و کمک نماید تا شرایط رشد و اعتلای فروش محصولات پارمیس و بهره مندی بیشتر شرکت های فعال، در شهر مشهد، مهیا گردد . برای همگان توفیقی روز افزون آرزو مندیم .