داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 )

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 ) 1575 1575 admin

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست 

چندین سال است با حرکت کشتی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان ، نمایندگی این شرکت در شهر اصفهان ، مسافر پر هیاهوی این کشتی است . اولین فتح کلید لمسی پارمیس پس از رونمایی ، شهر و نمایشگاه اصفهان بود . قصد مدیران شرکت در شروع کار ، تمرکز بر شهر اصفهان بود به جهت قرابت با کارخانه و دفتر مرکزی و واحد مهندسی شرکت و این تمرکز، با هدف بررسی عیوب احتمالی و گرفتن بازخوردها بود در بازاری که به راحتی میشد ضمن ارتباط با مشتریان از بازخوردهای بازار نیز به سرعت مطلع شد و در جهت اصلاح عیوب احتمالی گام هایی سریع را برداشت . سیاست تمرکز مداوم و خاص بر شهر اصفهان ، بالاجبار در شرکت ادامه داشت و این تمرکز و دانش و تلاش مدیران نمایندگی اصفهان و این حمایت و روابط تنگاتنگ و لازم کاری باعث شد که نمایندگی اصفهان، در گذر زمان ، تبدیل به نمایندگی پرقدرت و فعال شود که ضمن کسب تجربه و دانش فراوان ، مدل و الگویی باشد برای دیگر نمایندگی ها و نقشه راهی شود در جهت ایجاد سازو کارهای لازم توسعه بازاراین محصول . حضور هرساله این نمایندگی در نمایشگاه ، در حال حاضر ، بیشتر جایگاهی است برای تجدید دیدارها با مشتریان چندین و چند ساله شرکت وگرنه دیگر، کمتر کسی در شهر اصفهان را می توان یافت که در امر ساخت و ساز فعال باشد و با نام پارمیس و نمایندگی فعال و پرتکاپوی آن بیگانه باشد . برای مجموعه های شهیر و خوشنام ، تجدید دیداربا مشتریان نیازی است که باید درنمایشگاه ها به آن پرداخته شده و از برکات این تجدید دیدارها همواره بهره لازم را به دست آورد .