ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (فروردین ماه 1394)

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (فروردین ماه 1394)

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (فروردین ماه 1394) 1000 609 admin

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق 

حرکت به سوی حضور در بازارهای خارجی ، که در اسفندماه 93 به صورت جدی شروع شده بود در فروردین 94 شکل تازه ای به خود گرفت . هیئت اعزامی پارمیس ، ضمن تشکیل جلساتی با تجار کرد در شهر های اصلی کردستان عراق ، زمینه های صادرات محصول به کردستان عراق را بررسی و نهایی کرده و با دستانی پر به کشور عزیزمان بازگشتند . طی ماه های آتی قرار است اولین سری سفارش مطابق با استاندارد کردستان عراق به این کشور صادر و زمینه ورود افتخارآمیز به این بازار فراهم گردد. حضور در بازار کشور های همسایه و دیگر کشورها مسیریست که پارمیس از این پس در پیمودن آن به عنوان افتخاری برای ایران و ایرانی خواهد کوشید.