سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 )

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 ) 1181 1181 آقای منتظری

سومین حضور پارمیس در نمایشگاه تهران

اینبار هم مثل هر سال پارمیس با حضور خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ، شروع به ارزیابی فرصت هایی کرد که برای توسعه آتی مجموعه بدان نیازمند است . متاسفانه نحوه غرفه جانمایی آنچنان که شایسته یک برند پرافتخاری مثل پارمیس بود نبود ولی بهر حال آن گروه مشتریانی که جویایی همیشگی کلید های لمسی گروه بودند خود را به هر صورتی به غرفه پارمیس رساندند . از ظواهر امر این بر می آمد که کلید لمسی پارمیس توانسته بود جایگاهی در بازار پیدا کند که بسیار دور از انتظار کسانی بود که در شروع کار برای آینده این برند پیش بینی می کردند . در این نمایشگاه تقاضا و استقبال پیش رو مدیران را مصمم کرد تا تغییراتی را که می بایست در سرعت و حجم تولید ایجاد کنند مجدانه ترپیگیری نموده و سال های آتی را با پاسخگویی قوی تری به حجم تقاضای بازار در معرض دید علاقه مندان ظاهر شوند . رفتیم تا آینده زیبایی را زیباتر از گذشته ترسیم نماییم .