سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان ( آبان ماه 1395 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان ( آبان ماه 1395 )

سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان ( آبان ماه 1395 ) 1575 1575 admin

سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان

سه سال پیاپی تلاش و حرکتی نفس گیر و مستمر در راستای باورسازی و بارور سازی آن و در مسیر شناخت بازار و شناساندن محصول شایسته و متفاوت پارمیس به بازار شهری که آن را نصف جهان می نامند . مردان پارمیس در شهر اصفهان ، در نمایشگاه امسال نیز همانند سال های قبل از آن خوش درخشیدند و خوش دیدند نتیجه تمامی زحماتی را که طی این سال ها کشیدند . ازدحام سال های نخست برای آشنایی با محصول بود و شناخت خصوصیات محصول . از این پس ازدحام غرفه پارمیس صرفاً برای تبریک است و تبریک است و تبریک . تبریک انبوه پروژه ها و روابطی که هم اکنون بر پایه ارائه محصولی متفاوت به بازار این شهر محقق شده است . درک واقعیت و همسوئی با احساساتی که از این پس در ادامه موفقیت کلیدهای لمسی پارمیس در بازار اصفهان جاری می شود وظیفه ایست بر گردن تک تک افرادی که در این موفقیت سهیم بودند . از مدیران و تلاشگران بخشهای مختلف شرکت نظیرمهندسی و تولید و … و پرسنل خدوم و زحمت کش نمایندگی این شرکت در شهر اصفهان . این موفقیت را همگی به همه مشتریان این گروه تبریک می گوییم که توانستند با اعتماد خویش ما را به انجام این وظایف ارزشمند رهنمون سازند . از همه ایشان سپاسگزاریم .