دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (خرداد ماه 1394)

دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (خرداد ماه 1394)

دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (خرداد ماه 1394) 1181 1181 admin

دومین حضور پارمیس در نمایشگاه شهرکرد

دومین حضور پارمیس در نمایشگاه شهرکرد میثاقی دوباره بود با تمامی مشتریانی که در طول مدت یکسال گذشته به جمع مشتریان گروه در این استان پیوستند و خبری بود در نهایت اعتماد به نفس برای تمامی فعالان صنعت ساختمان در این استان ، با این مضمون که پارمیس در شهرکرد با کمال افتخار وارد دومین سال فعالیت موفق خود می شود .

دومین سال حضور در شهرکرد قوت قلبی بود برای تمامی گروه و مشتریان آن در این استان و حرکتی بسوی مسیری روشن در آینده ای نه چندان دور . مسیری که در نهایت به عزت ایران و ایرانی منتهی خواهد شد.