زاینده رود همچنان میزبان ماست ( آبان ماه 1396 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

زاینده رود همچنان میزبان ماست ( آبان ماه 1396 )

زاینده رود همچنان میزبان ماست ( آبان ماه 1396 ) 1575 1575 admin

حضور پارمیس در نمایشگاه اصفهان

در این نمایشگاه ، غرفه پارمیس همانند سال های قبل و دیگر نمایشگاه هایی که پارمیس شرکت می کند سرشار از بازدید کننده بود . بازدید کنندگان پارمیس مثل همیشه در چند گروه مختلف دسته بندی می شدند.

 

  •  بازدید کنندگانی که تا به امروز به هر دلیلی کلید لمسی ندیده بودند که بسیار کم بودند.

  • بازدیدکنندگانی که دیده بودند ولی با کلید لمسی پارمیس و سادگی ها و قابلیت های فراوان آن آشنا نبودند .

  • بازدید کنندگانی که دیده بودند و شنیده بودند و برای ارتباط با پارمیس آمده بودند.

  • بازدید کنندگانی که مشتری و در ارتباط بودند و برای تحکیم رابطه پارمیس را مفتخر می کردند.

اشتراک همه بازدید کنندگان مرتبط حس نشاط و این حس بود که پارمیس را از خود می دانستند و این برای پارمیس مایه بسی موهبت وشادمانی است و تلاش دارد تا با کم کردن فاصله پارمیس و مشتریان که مالکان اصلی برند هستند ارتباط را به مرحله ای از ثبات برساند که بتوان به آن عنوان همیشگی را اطلاق کرد .

بازهم مفتخریم که هستیم و با شماییم و به این بودن با شما می بالیم.