حضوری با طعم قطاب در دارالمومنین یزد ( مهرماه 1395 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضوری با طعم قطاب در دارالمومنین یزد ( مهرماه 1395 )

حضوری با طعم قطاب در دارالمومنین یزد ( مهرماه 1395 ) 1181 1181 admin

حضور پارمیس در یزد 

مردم پرتلاش و متفاوت یزد را مهمان کردیم به رونمایی محصولات جدید پارمیس و حضور در میان این میزبانان و مهمان کردن میزبان در شهریزد اتفاقی بود که بسیار باعث مسرت ما و دست اندرکاران گروه خانه هوشمند پارمیس که در نمایشگاه حضور داشتند ، شد . تازگی محصولات برای متخصصین صنعت ساختمان یزد دروازه گشوده شده ای شد برای ورود به بازار ساختمان این شهر و مجموعه را مصمم کرد که با مراقبتی فراتر از گذشته در امر تولید و خدمات، کیفیت در این دو بخش را پاسخی شایسته برای محبت های مردم مهربان یزد نموده تا در مسیر پیمودنی آینده تقدیم ایشان نماید.