سلام تهران برای چهارمین سال ( مرداد ماه 1396 )

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سلام تهران برای چهارمین سال ( مرداد ماه 1396 )

سلام تهران برای چهارمین سال ( مرداد ماه 1396 ) 1181 1181 admin

سلام تهران برای چهارمین سال

امسال سالی بود پر از تغییرات و تحولات اداری و کاری و ساختاری در گروه پارمیس . در ابتدای سال متخصصین گروه با جسارتی زائدالوصف اقدام به تغییر تمامی قالب ها و مدارات و مکانیزم محصولات نمودند تا ضمن برطرف نمودن اندک نواقص ظریف و دور از دید محصول و کلید لمسی پارمیس شرایطی را فراهم آورند تا به مدد آن بتوان حجم تولید و سرعت آنرا را متناسب با حجم سفارشات رو به رشد گروه ترسیم نمایند . مشکلی که همواره در سالیان گذشته و لحظات اوج تقاضا گریبانگیر نمایندگان محترم گروه می شد و در شرایطی حتی بازار کشور دچار قحطی محصولات پارمیس می شد . این تغییرات کیفی و نمایش آن، نقطه شاخص و بارز این نمایشگاه بود و توانست اعتماد موجود مشتریان به محصولات و آینده نگری مدیران گروه را نسبت به گذشته به نحو چشمگیری ارتقاء بخشد. کما فی السابق و بهتر از گذشته در خدمت شما خواهیم بود .