مکاتبه با سفیر عمان در ایران در مورد وضعیت تقاضا برای محصولات پارمیس در بازار این کشور ( فروردین ماه 1394 )

مکاتبه با سفیر عمان در ایران در مورد وضعیت تقاضا برای محصولات پارمیس در بازار این کشور ( فروردین ماه 1394 )

مکاتبه با سفیر عمان در ایران در مورد وضعیت تقاضا برای محصولات پارمیس در بازار این کشور ( فروردین ماه 1394 ) 700 450 admin

مکاتبه با سفیر عمان در ایران در مورد وضعیت تقاضا برای محصولات پارمیس در بازار این کشور 

در مکاتبه ای که توسط واحد بازرگانی پارمیس با سفیر عمان در ایران انجام شد از طرف سفیرعمان استقبال شایسته ای از این مکاتبه صورت پذیرفت و سفیر محترم ضمن اعلام نظر مثبت برای همکاری با گروه تولیدی پارمیس برای حضور در کشور متبوعش از استقبال دولت و ملت شریف عمان از محصولات با کیفیت کشور دوست و برادر ایران در کشورش سخن گفت .