برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج (10الی 14 اسفند 94)

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج (10الی 14 اسفند 94)

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج (10الی 14 اسفند 94) 1575 1575 admin

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ، مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج

کردستان خطه سرسبز غیرت و سخاوت در روزهای 10 الی 14 اسفند پذیرای گروه خانه هوشمند پارمیس در نمایشگاه تخصصی ساختمان مسکن و انبوه سازی سنندج در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنندج بود. این نمایشگاه با حضور پر تلاش و پیگیر متعهدانه شرکت آسا هوشمند کردستان بعنوان نمایندگی گروه پارمیس در استان کردستان برگزار و بار دیگر با استقبال بی نظیر هموطنان غیور ، خونگرم و طبیعت دوست خطه کردستان در غرب ایران مواجه گردید.