افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394)

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394)

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394) 780 405 admin

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394)

اردیبهشت و خرداد برای گروه پارمیس ( اولین تولید کننده کلیدهای لمسی در کشور ) ،  ماه هایی سرشار از موفقیت و کامیابی بود. عقد قرارداد و آغاز به کارنمایندگی کیش گامی بود بسیار مثبت ودر خور توجه و حرکتی بود در راستای فراگیری و رشد روز افزون گروه .

درکنار آب های خلیج همیشه فارس و در جزایر بی نظیر و زیبای کیش و قشم پاسخگو و خدمتگذار مشتریان وفادار گروه هستیم .

روابط عمومی گروه پارمیس