آغاز تبلیغات در نشریات و مطبوعات صنعت ساختمان (خرداد ماه 1394)

آغاز تبلیغات در نشریات و مطبوعات صنعت ساختمان (خرداد ماه 1394)

آغاز تبلیغات در نشریات و مطبوعات صنعت ساختمان (خرداد ماه 1394) 772 906 admin

آغاز تبلیغات در نشریات و مطبوعات صنعت ساختمان

سرانجام انتظار به سر رسید و دستور مدیران ارشد گروه برای ورود پارمیس به فضای تبلیغات صنعت ساختمان صادر شد . از این پس حضور مطبوعاتی و تبلیغاتی پارمیس را بیش از پیش خواهید دید و بیش از گذشته به ایرانی بودن خود خواهید بالید.

اولین آگهی تبلیغاتی و اولین رپرتاژ آگهی پارمیس در هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد . این حرکت در رسانه های مطرح صنعت ساختمان از این پس ادامه خواهد یافت و ارتباط تنگاتنگ با فعالان صنعت ساختمان کشور روز به روز پر رنگ تر خواهد شد . ارتباط تنگاتنگ و مستمر با شما مشتریان وفادار گروه افتخاری است برای گروه و پرسنل زحمت کش آن .

روابط عمومی گروه پارمیس