کیفیت بالای کلید لمسی پارمیس

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی ( اسفند ماه 1392 )

اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی ( اسفند ماه 1392 ) 600 400 admin

اخذ استانداردهای کیفیت در سال 1392 برای کلیدهای لمسی پارمیس توسط گروه پارمیس آغازی است برای مسیری که ما آن را کیفیت می نامیم