کلید لمسی پارمیس در کیش

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394)

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394) 780 405 admin

اردیبهشت و خرداد برای گروه پارمیس، ماههایی سرشار از موفقیت و کامیابی بود. عقد قرارداد وآغاز به کارنمایندگی کیش گامی بود بسیار مثبت ودر خور توجه و…