کلید لمسی پارمیس در کردستان عراق

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (فروردین ماه 1394)

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (فروردین ماه 1394) 1000 609 admin

طی ماه های آتی قرار است اولین سری سفارش مطابق با استاندارد کردستان عراق به این کشور صادر و زمینه ورود افتخارآمیز به این بازار فراهم گردد.