کلید لمسی هوشمند پارمیس در اردبیل

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور در نمایشگاه اردبیل ( خرداد ماه 1394 )

حضور در نمایشگاه اردبیل ( خرداد ماه 1394 ) 1575 1575 admin

پارمیس در شهر اردبیل بسیار مورد محبت مردم و متخصصین صنعت ساختمان این شهر قرار گرفت و قصد آن دارد تا در آینده بتواند پاسخگوی این محبت ستودنی باشد .