کلید لمسی هوشمند در نوشهر

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

اولین حضور در نمایشگاه نوشهر ( زمستان 1393)

اولین حضور در نمایشگاه نوشهر ( زمستان 1393) 1181 1181 آقای منتظری

حضور در بازار شمال کشور، به علت شرایط آب و هوایی خاص و رطوبت زائد الوصفی که دارد همواره بوته آزمایش وفرصتی برای شرکت و کلید های لمسی پارمیس بوده است …