کلید لمسی در اصفهان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان ( آبان ماه 1395 )

سومین حضور در نمایشگاه نصف جهان ( آبان ماه 1395 ) 1575 1575 admin

مردان پارمیس در شهر اصفهان، در نمایشگاه امسال نیز همانند سالهای قبل از آن خوش درخشیدند و خوش دیدند نتیجه تمامی زحماتی را که طی این سالها کشیدند …

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

درخشش مجدد پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان شهر آب و آیینه (22 لغایت 26 مهرماه 1394)

درخشش مجدد پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان شهر آب و آیینه (22 لغایت 26 مهرماه 1394) 1575 1575 admin

برای پارمیس اصفهان سال 94 سالی بود توام با افت و خیز بسیار در صنعت ساختمان و سالی بود متفاوت در حوزه هوشمند سازی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان امسال…