هوشمندسازی

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95)

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95) 1181 1181 آقای منتظری

در کنار مرزهای آبی ایران و در شهر بوشهر ، اولین حضور نمایشگاهی محصولات گروه خانه هوشمند پارمیس ، با بازدید مسئولین خدمتگذار این استان در روز اول …

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394)

افتتاح نمایندگی کیش (اردیبهشت و خرداد ماه 1394) 780 405 admin

اردیبهشت و خرداد برای گروه پارمیس، ماههایی سرشار از موفقیت و کامیابی بود. عقد قرارداد وآغاز به کارنمایندگی کیش گامی بود بسیار مثبت ودر خور توجه و…