نسل جدید دیمرهای LED

کلید لمسی دیمری | پارمیس تولید کننده کلید لمسی

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (خرداد ماه 1394)

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (خرداد ماه 1394) 659 600 admin

محصول جدیدی از گروه پارمیس رونمایی شد تا باور توانستن را قوتی دوباره بخشد و آینده پیش رو را روشن و روشن تر سازد.تولید در ایران، همتی می خواهد از جنس …