محصولات پارمیس در زنجان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور موفق پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان ( مرداد ماه 1394)

حضور موفق پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان ( مرداد ماه 1394) 1575 1575 admin

حضور در زنجان حضوری بود که غرفه داران را راضی و فضا را در راستای استفاده محصولات درپروژه های شهر زنجان بسیار مستعد و مساعد کرد.