مایشگاه محصولات ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور افتخار آمیز گروه پارمیس در نمایشگاه محصولات ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان ( اسفند ماه 1393 )

حضور افتخار آمیز گروه پارمیس در نمایشگاه محصولات ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان ( اسفند ماه 1393 ) 448 336 admin

حضور افتخار آمیز گروه پارمیس در نمایشگاه محصولات ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان در اسفند ماه 1393 ، گروه پارمیس توانست ضمن حضور در نخستین نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری…