سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 )

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 ) 1181 1181 آقای منتظری

پارمیس با حضور خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ، شروع به ارزیابی فرصت هایی کرد که برای توسعه آتی مجموعه بدان نیازمند است .