درخواست نمایندگی در کرمان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

نمایشگاه کرمان حرکتی با چشمانی باز در امتداد کویر برای پارمیس و محصولات پارمیس (مهرماه 1394)

نمایشگاه کرمان حرکتی با چشمانی باز در امتداد کویر برای پارمیس و محصولات پارمیس (مهرماه 1394) 1575 1575 admin

صنعت ساختمان کرمان و محصولات پارمیس از این پس با هم بیگانه نبوده و آغازی همگام را با هم خواهند داشت و آینده هایی موفق را در کنار یکدیگر تجربه خواهند کرد