خرید کلید لمسی پارمیس

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95)

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95) 1181 1181 آقای منتظری

در کنار مرزهای آبی ایران و در شهر بوشهر ، اولین حضور نمایشگاهی محصولات گروه خانه هوشمند پارمیس ، با بازدید مسئولین خدمتگذار این استان در روز اول …

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور در نمایشگاه اردبیل ( خرداد ماه 1394 )

حضور در نمایشگاه اردبیل ( خرداد ماه 1394 ) 1575 1575 admin

پارمیس در شهر اردبیل بسیار مورد محبت مردم و متخصصین صنعت ساختمان این شهر قرار گرفت و قصد آن دارد تا در آینده بتواند پاسخگوی این محبت ستودنی باشد .