حضور خانه هوشمند پارمیس در اراک

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ، اراک نیز به جمع نمایندگی های پارمیس پیوست. (مهرماه 1394)

همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ، اراک نیز به جمع نمایندگی های پارمیس پیوست. (مهرماه 1394) 2362 2362 admin

همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان، 7 لغایت 10 مهرماه پارمیس در نمایشگاه اراک نیز حاضر شد. شهر فعال و صنعتی اراک استقبالی …