بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95)

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95)

بوی خلیج فارس ، این باردر بوشهر به مشام ما رسید ( 6 الی 10 دیماه 95) 1181 1181 آقای منتظری

حضور پارمیس در خلیج فارس

در کنار مرزهای آبی ایران و در شهر بوشهر ، اولین حضور نمایشگاهی محصولات گروه خانه هوشمند پارمیس ، با بازدید مسئولین خدمتگذار این استان در روز اول آغاز به کار کرد . بواسطه خونگرمی مشهور بوشهری ها ، گرم ترازدیگر شهرها ، بوشهر در این نمایشگاه ، میزبان محصولات گروه بود و بازدید فعالان صنعت ساختمان این شهراز محصولات ، سرآغازی بود برای آینده ای پربارکه برای ارتباط گرم و دوطرفه گروه با متخصصین صنعت ساختمان این شهرمی توان متصور بود . بعد از جزایر کیش و قشم این بار بوی خلیج همیشه فارس ، از بوشهر دوست داشتنی به مشام فعالان گروه رسید .