کلید لمسی پارمیس در تهران

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394)

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394) 448 336 admin

نمایشگاه تهران برای پارمیس یک آغاز است . یک نقطه عطف و یک حرکت در راستای اوج گیری زحماتی که سالیان گذشته شروع و در ماه ها و روزهای گذشته به اوج خود رسید