کلید لمسی پارمیس در اصفهان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

نخستین حضور در نمایشگاه اصفهان ( آبان ماه 1393 )

نخستین حضور در نمایشگاه اصفهان ( آبان ماه 1393 ) 1575 1575 admin

دومین حضور نمایشگاهی پارمیس در حالی صورت پذیرفت که نمایندگی پارمیس در شهر اصفهان در مدت زمانی کوتاهی که از فعالیتش می گذشت توانست پروژه های متعددی …