کلید لمسی هوشمند در تهران

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 )

سومین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ( مرداد 1395 ) 1181 1181 آقای منتظری

پارمیس با حضور خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ، شروع به ارزیابی فرصت هایی کرد که برای توسعه آتی مجموعه بدان نیازمند است .

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394)

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394) 448 336 admin

نمایشگاه تهران برای پارمیس یک آغاز است . یک نقطه عطف و یک حرکت در راستای اوج گیری زحماتی که سالیان گذشته شروع و در ماه ها و روزهای گذشته به اوج خود رسید