کلیدهای لمسی حافظه دار در اروند

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان منطقه آزاد اروند (22 الی 25 دی ماه 94)

حضور پارمیس در نمایشگاه صنعت ساختمان منطقه آزاد اروند (22 الی 25 دی ماه 94) 315 315 admin

کلید لمسی پارمیس محصولی بود که در گام نخست توانست در این نمایشگاه ارتباطی کیفیت مدار با سازندگان و فعالان هوشمند سازی خوزستان برقرار سازد و در…