پارمیس در کردستان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج (10الی 14 اسفند 94)

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،مسکن ، معماری و انبوه سازی سنندج در شهر کهن و مقدس ایران – سنندج (10الی 14 اسفند 94) 1575 1575 admin

این نمایشگاه با حضور پر تلاش و پیگیر متعهدانه شرکت آسا هوشمند کردستان بعنوان نمایندگی گروه پارمیس در استان کردستان برگزار و …