نمایشگاه های صنعت ساختمان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

حضور همزمان در نمایشگاه های گرگان و قائمشهر (خرداد ماه 1394)

حضور همزمان در نمایشگاه های گرگان و قائمشهر (خرداد ماه 1394) 430 336 admin

محصولات پارمیس در نمایشگاه های گرگان و قائمشهر به مشتریان محترم این شهرها عرضه و گروه پارمیس توانست افتخار حضور از شمال تا جنوب کشور به صورت همزمان را …