حضور پارمیس در رشت

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

رشت شهر باران های نقره ای پذیرای پارمیس و محصولات پارمیس (12 لغایت 15 آبان ماه 1394)

رشت شهر باران های نقره ای پذیرای پارمیس و محصولات پارمیس (12 لغایت 15 آبان ماه 1394) 1181 1181 admin

ورود پارمیس به شهر باران های نقره ای مصادف شد با نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز . دو کلان شهر ایران در یک زمان میزبان پارمیس و محصولات پارمیس شدند.