انواع پنل های سامانه های اعلام حریق

سیستم اعلام حریق در ساختمان های هوشمند

سیستم اعلام حریق در ساختمان های هوشمند 1920 1280 admin

یک سیستم اعلام حریق شامل اجزای به هم پیوسته ای است که هنگام شروع و پخش دود ، آتش ، کربن مونو کسید و یا سایر مواردی از این دست، در جهت تشخیص …