فهرست اصلی
درگاه کاربران

دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (  خرداد ماه  1394 )

دومین حضور پارمیس در نمایشگاه شهرکرد میثاقی دوباره بود با تمامی مشتریانی که در طول مدت یکسال گذشته به جمع  مشتریان گروه در این استان پیوستند و خبری بود در نهایت اعتماد به نفس برای تمامی فعالان صنعت ساختمان در این استان،با این مضمون که پارمیس در شهرکرد با کمال افتخار وارد دومین سال فعالیت موفق خود می شود .

دومین سال حضور در شهرکرد قوت قلبی بود برای تمامی گروه و مشتریان آن در این استان و حرکتی بسوی مسیری روشن در آینده ای نه چندان دور . مسیری که در نهایت به عزت ایران و ایرانی منتهی خواهد شد.

اخبـــار
Powered By Narvan CMS