فهرست اصلی
درگاه کاربران

کردستان خطه سرسبزغیرت و سخاوت در روزهای 10الی 14 اسفند پذیرای گروه خانه هوشمند پارمیس در نمایشگاه تخصصی ساختمان مسکن و انبوه سازی سنندج در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنندج بود.این نمایشگاه با حضور پر تلاش و پیگیر متعهدانه شرکت آسا هوشمند کردستان بعنوان نمایندگی گروه پارمیس در استان کردستان برگزار و بار دیگر با استقبال بی نظیر هموطنان غیور،خونگرم و طبیعت دوست خطه کردستان در غرب ایران مواجه گردید

اخبـــار
Powered By Narvan CMS