فهرست اصلی
درگاه کاربران

حضور شرکت پارمیس در دومین نمایشگاه صنعت ساختمان آبادان  در تاریخ 22 الی 25 دی ماه در نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند ، شهر یادها و خاطره ها در کنار مردمی از جنس لطافت بسیار چشمگیر بود.آبادان یکی از مهمترین شهرهای استان خوزستان و از مناطق آزاد بازرگانی ، تجاری و صنعتی ایران است.حضور پارمیس در یکی از مهم ترین شهرهای ایران و خاورمیانه  نشان دهنده قابلیت ها و توانمندی های این شرکت در عرصه تجهیز ساخت و ساز است

اخبـــار
Powered By Narvan CMS