فهرست اصلی
درگاه کاربران

همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان، 7 لغایت 10 مهرماه پارمیس در نمایشگاه اراک نیز حاضر شد. شهر فعال و صنعتی اراک استقبالی در خور و شایسته از محصولات پارمیس به عمل آورد. بازار اراک، برخوردی متفاوت با دیگر شهر ها با محصولات پارمیس داشت و این اتفاق باعث شد تا سطح نگرش وتوقعات مشتریان اراکی از محصولات حوزه هوشمند سازی به طور چشمگیری ارتقاء یابد. همزمان با این نمایشگاه نمایندگی اراک نیز آغاز به کار کرد و پارمیس همکاری جدید وفعال را در جمع خود پذیرفت . پارمیس همچنان پویا به توسعه شبکه فروش وخدمات خود خواهد پرداخت و اتفاقهایی از این دست را رقم خواهد زد و افقهای در پیش رو  را بیش از پیش روشن خواهد نمود . همراهی های بی دریغ شما را می ستاییم.                    روابط عمومی گروه پارمیس

اخبـــار
Powered By Narvan CMS