فهرست اصلی
درگاه کاربران

این بار و در یک جهت گیری متفاوت، پارمیس حرکتی نو را در امتداد کویر آغاز کرد. کرمان، شهر باستانی ایران 7 لغایت 10 مهرماه پارمیس را در نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان پذیرا بود. شهروندان و متخصصین  کرمانی در این نمایشگاه با پارمیس و محصولات پارمیس آشنا شدند و ارتباطی صمیمانه تر را با پارمیس رقم زدند . متخصصین گروه پارمیس تلاش دارند تا ارتباط ایجاد شده را هر روز پر رنگ تر از قبل نموده و کرمان را به عنوان پایگاهی در کویر برای محصولات پارمیس تقویت نموده و کرمانی ها را نیز در این حرکت عظیم ملی سهیم  وهم گام نمایند .  

صنعت ساختمان کرمان و محصولات پارمیس از این پس با هم بیگانه نبوده و آغازی همگام را با هم خواهند داشت و آینده هایی موفق را در کنار یکدیگر تجربه خواهند کرد .                              روابط عمومی گروه پارمیس

اخبـــار
Powered By Narvan CMS