فهرست اصلی
درگاه کاربران

افتتاح نمایندگی کیش (  اردیبهشت و خرداد ماه  1394 )

اردیبهشت و خرداد برای گروه پارمیس، ماههایی سرشار از موفقیت و کامیابی بود. عقد قرارداد  وآغاز به کارنمایندگی کیش گامی بود بسیار مثبت ودر خور توجه و حرکتی بود در راستای فراگیری و رشد روز افزون گروه .

 درکنار آبهای خلیج همیشه فارس و در جزایر بی نظیر و زیبای کیش وقشم پاسخگو و خدمتگذار مشتریان وفادار گروه هستیم .

روابط عمومی گروه پارمیس

اخبـــار
Powered By Narvan CMS