همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ، اراک نیز به جمع نمایندگی های پارمیس پیوست. (مهرماه 1394)

همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ، اراک نیز به جمع نمایندگی های پارمیس پیوست. (مهرماه 1394)

همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اراک ، اراک نیز به جمع نمایندگی های پارمیس پیوست. (مهرماه 1394) 2362 2362 admin

حضور خانه هوشمند پارمیس در اراک

همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان ، 7 لغایت 10 مهرماه پارمیس در نمایشگاه اراک نیز حاضر شد. شهر فعال و صنعتی اراک استقبالی در خور و شایسته از محصولات پارمیس به عمل آورد. بازار اراک، برخوردی متفاوت با دیگر شهر ها با محصولات پارمیس داشت و این اتفاق باعث شد تا سطح نگرش و توقعات مشتریان اراکی از محصولات حوزه هوشمند سازی به طور چشمگیری ارتقاء یابد. همزمان با این نمایشگاه نمایندگی اراک نیز آغاز به کار کرد و پارمیس همکاری جدید وفعال را در جمع خود پذیرفت . پارمیس همچنان پویا به توسعه شبکه فروش وخدمات خود خواهد پرداخت و اتفاق هایی از این دست را رقم خواهد زد و افق های در پیش رو را بیش از پیش روشن خواهد نمود . همراهی های بی دریغ شما را می ستاییم.

روابط عمومی گروه پارمیس