در خرید کلید های لمسی دقت نمایید.

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

در خرید کلید های لمسی دقت نمایید.

در خرید کلید های لمسی دقت نمایید. 735 400 admin

در خرید کلید لمسی دقت کنید ( هر گردی گردو نیست ) !!!

متاسفانه عدم آشنایی و تخصص کافی در خرید تجهیزات هوشمند در بازار ایران برای خریداران و مصرف کننده گان این اقلام و خریداران واحد ها مسکونی باعث شده است که عده ای فروشـنده سودجـو ، هر محصـول قابل لمسی را که لمس و یا شبه لمس آن باعث روشن شدن یک لامپ گردد را کلید لمسی با کیفیت معرفی و مشتریان نیز این معرفی را وحی منزل تلقی و به سـرعت به سراغ مقایسه قیمتی دو کالای اصل و فیک  بروند . جالب آنکه همین خریداران حاضر نیستند برای دیگــر اقلام تولیــدی صنعت الکترونیک نظیر گوشی های طرح که نصف قیمت گوشی های اصل را دارند ولی در ظاهر کاملا شبیه هستند قرانی را بپردازند ولی به راحتی فراموش می کنند که کلید لمسی نیز ازهمان خانواده محصولات الکترونیک بوده و صرف گرد بودن را نمی توان دلیلی بر گردو بودن دانست .

شما خریدار محترم به خاطر داشته باشید که کالای اصل یک عمر کار می کند و کالای طرح تنها چند بار

 

  • خریداران عزیز ، به خاطر آبروی وطن ، در هنگام خرید ، میان نمونه ( سمپل ) و محصول ( پروداکت ) تفاوت قائل شوید .

در صنایع الکترونیک ، یک نمونه ساخته شده توسط یک دانشجوی مبتدی ، ممکن است در بسیـاری مـوارد به علت جهـل مصـرف کننده به عنوان محصولی صنعتی و کامل به وی عرضه شود . این اتفاق متاسفانه و عموماً در کشورهایی نظیر ایران که خریداران تخصص کافی در خرید را نداشته و به مشاورین نیز اعتماد کافی ندارند اتفاق می افتد . اگر کسی تفاوت این دورا بداند می تواند به راحتی یک تولید صنعتی را از یک کاردستی واکس زده شده تمیز داده و خـود را از قرارگرفتن در لیسـت نمونه های آزمایشگاهی یک کاردستی نابالغ برهاند . قیمت پایین تر ، اصولاً پنیری است که در تله جذب مشتریانی قرار می گیـرد که تمـایل دارند نمونه ای آزمایشگاهی شوند و زحمات و زجر های بلوغ یک نمونه در جهت محصول شدن را متحمل شوند . بهترین حالت این قضیه زمانی است که آن موضوع و آن شرکت به سمـت بلـوغ حرکت نماید که در ایران ما، به علت بسیاری مشکلات مدیریتی ، کمتر شرکتی به سنوات کاری طولانی رسیده وتولید کننده بالغ می گردد و در اکثر موارد شرکت های نوپا به علت فروش کالایی سرشار از عیب های نهان و بیرون زدن آن عیبها در ادامه راه به پایان راه رسیده و مشتری می ماند و کالایی که سرشار از عیوب تازه شناخته بوده و برایش هیچ پشتیبانی وجود ندارد.

اینجاست که اسقاط و خرید مجدد تنها راه خلاصی بوده و مشتری از روی ناچاری حکایت نان و پنیر با دل درد را تجربه می کند.

مدیران کم تجربه شرکتهای ایرانی متاسفانه در بدو نمونه سازی به علت ضعف بنیه مالـی ، به جای جـذب منابع مالی و صرف در تحقیقات ، اقدام به تجاری سازی و توزیع گسترده محصول ناقص خود نموده که این مقوله باعث می شود که نام ایران و ایرانی را تخریب و مصرف کننده ایرانی را از خرید کالای وطنی برای همیشه منصرف نمایند.

  • سازندگان محترم ، برای اعتبار کاری خود و شعور بالای خریداران واحدهای مسکونی جایگاه ویژه ای قائل شوید.

شما سازنده محترم که در باطن ساختمان خویش هزینه های هنگفتی را مدفون نموده اید دقت نمایید . ظاهر ساختمان چشم کار شماست .

برای خاطر مبلغ ناچیزی ، جمیع هزینه های انجام شده یه پروژه را زیر سوال نبرید . نصب یک کلید لمسی بی کیفیت می تواند تمامی زحمات ارزشمند شما را زیر سوال برده و به مشتری این مورد را القاء نماید که ظاهر که چنین است وای بر باطن و در مقابل خرید و نصب یک کلید لمسی با کیفیت، در تصویر ذهنی مشتریان شما، باطنی ارزشمند از کل کار شما ارائه می دهد.

 شما قطعاً برای یکبار نمی سازید و خریداران هم برای یکبار خریدار شما نخواهند بود.

آبرو و اعتبار کاری خود را به پای کالاهای ارزان و بی کیفیت حراج نکنید و مثل همیشه اطمینان داشته باشید که هیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیست . به عنوان مثال می توانید سابقه واقعی شرکت را بررسی نمایید .

سابقه واقعی کار شرکت ها در این صنعت ، می تواند بیانگــر راه درازی باشد که پیمـوده اند تا کالاهای خود را از نمونه به محصـول تبدیل نمایند . در اینجا باید مراقب باشید که  به سابقه های ساختگی چندین ساله  شرکتهای نوبنیاد ، توسط مدیران تبلیغات نیز اعتماد نکنید . مسلماً یکی از راه های اثبات سابقه ، حضـور در رویدادهای کاری نظیـر نمایشگاه ها و همایش ها و بررسـی انبوه پروژه ها در سال هایی است که در مورد آن ادعا دارند .

 مجدانه مراقب اعتبار کاری خود باشید که سخت تحصیل و به آسانی در بازار مکاره حراج  می گردد.