نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394)

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394)

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور (18 لغایت 21 مرداد ماه 1394) 448 336 admin

نمایشگاه تهران اولین حضور تمام قد پارمیس در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور 

نمایشگاه تهران برای پارمیس یک آغاز است . یک نقطه عطف و یک حرکت در راستای اوج گیری زحماتی که سالیان گذشته شروع و در ماه ها و روزهای گذشته به اوج خود رسید . باورها در این نمایشگاه به منصه ظهور نشست و گام ها مستحکم شد. نمایندگان پارمیس از شهر های مختلف در این نمایشگاه حضور یافته و همگام و هم هدف، پارمیس را یاری کردند . دوستان و مشتریان پارمیس از شهر های مختلف آمدند و تبریک گفتند. مشتریان بسیاری به جمع مشتریان و نمایندگان متعدد و جدیدی به جمع نمایندگان گروه پیوستند . فرای باورها حرکتی مواج شکل گرفت و رشد و باروری زحمات انجام شده محقق شد. خستگی ها به فراموشی سپرده شد و همگامی ها صورتی نو به خود گرفت . در مجموع نمایشگاه تهران نمایشی بود از گامهایی که هم هدف برداشته شد و هم افزایی را در بعد روابط انسانی به زیباترین شکل خود به نمایش گذارد.

همواره بر این باوریم که با همت و حمایت ایرانی ، هر غیر ممکنی ممکن و هر باوری در راستای اعتلای نام ایران وایرانی محقق خواهد شد.